Ga naar hoofdinhoud

Hoe vergroen je je schoolplein
Als school heb je de wens voor een groener schoolplein.
Hoe pak je  dat aan?
Tips, advies en een stappenplan vind je  op de website Natuurgids Alkmaar

Groen en klimaatbestendig schoolplein: Kennisdocument
Dit document is opgesteld door de gemeente Amsterdam en van nut voor scholen in heel Nederland.
Voor alle scholen die hun schoolplein uitdagender en groener willen maken.
Gebaseerd op ervaringen van scholen met praktische do’s en dont’s zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Voor scholen, organisaties en overheden die groene en klimaatbestendige schoolpleinen willen.
Kennisdocument groen en klimaatbestendig schoolplein 

Bomen op het schoolplein
Naast dat bomen mooi zijn, zijn ze van onschatbare waarde voor de natuur en het klimaat.
Bomen produceren zuurstof nemen CO2 op, vangen fijnstof af en zorgen voor schaduw op een versteend schoolplein.
Bomen zijn goed voor zeer veel soorten dieren (wel meer dan 450 soorten) en zijn onmisbaar als inzet bij klimaatverandering.

Groene boomspiegels : goed voor de boom
Zorg dat er planten of struiken in de aarde rond de boom groeien dit is goed voor de  boom en hygiëne op het  schoolplein.
In droge periodes wordt het water beter vastgehouden en het staat mooier.
Op dichtbegroeide aarde kunnen katten geen kattenbak maken.

Financiering, subsidie
1. Nieuw groen
Gemeente Alkmaar heeft voor scholen een bijdrage met subsidie voor vergroening van het schoolplein.

2. Meer groen
Heeft jullie school al  een groen schoolplein en is er meer natuur nodig,
voor natuur of cultuur-educatie bekijk wat mogelijk is met het IVN groene  schoolpleinenfonds  

Fotografie : Spijkershoot productions      Fotograaf  : Sven Oyntzen

 

 

 

 

 

 

Back To Top