Ga naar hoofdinhoud

ANIMO stimuleert het hergebruik van materialen

Zo kwamen we in 2003 op het idee om lampen te laten maken van huishoudelijk en natuurlijk afval. De naam voor dit project was snel geboren, het milieu wordt daadwerkelijk ‘verlicht’ door afval te recyclen als bouwmateriaal voor lampen, deze lampen ‘verlichten’ dan weer de omgeving en de hoofden van de leerlingen worden ‘verlicht’ op het gebied van hergebruik van afval en de toepassing van de minst energie-verbruikende materialen.

Na een eerste keer met alleen basisschoolleerlingen werd de nadruk meer gelegd op VMBO-scholen, waar de leerlingen vanuit de opleidingen techniek en creativiteit werden gestimuleerd het beste uit henzelf en het materiaal te halen.

Er zijn in de loop van de jaren verschillende accenten geweest, door bijv. de lichtopbrengst te (laten) meten, door gebruik van de nieuwste lichtmaterialen, maar ook de stimulering van verschillende manieren om energie op te wekken.

Ook zijn de lampen, door sponsoring en betrokkenheid van verschillende partijen uit het bedrijfsleven, al op allerlei plekken tentoongesteld.
In de Vest, de Waerdse Tempel, Kwantum, Intratuin en in de Huisvuil Centrale Alkmaar.

Erna Wiggermans, uitvoerend kunstenaar, is de huidige projectleider namens ANIMO.

Back To Top