Ga naar hoofdinhoud

Lespakket Slootjesonderzoek

Ontdek met de klas de sloot!

Beleef de Slootjesdagen met de hele klas en ga aan de slag met één van de vijf Slootjesdagen lesbrieven. Het lespakket Slootjesonderzoek is speciaal ontwikkeld voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs.

Download het lespakket op de website van IVN

Het IVN Slootjesonderzoek lespakket is afgestemd op het leven in en rond de sloot zoals je dit in juni kunt verwachten. Zelf ervaren en onderzoeken staan in dit pakket centraal. De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten het klaslokaal worden uitgevoerd, ze zijn aanvullend op elkaar en kunnen ook als losse activiteit worden gedaan. Op deze manier kun je zelf een programma samenstellen dat past bij de leerlingen en de beschikbare tijd.

Kerndoelen

Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoelen van het basisonderwijs:

  • 33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
  • 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun omgeving.
  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 48. De leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.
Back To Top