Ga naar hoofdinhoud

PEILBUIZEN ROND NIEUWBOUWLOCATIE ZIEKENHUIS 

Het grondwaterpeil is erg belangrijk voor bomen en planten en daardoor ook voor dieren. Het NoordWest Ziekenhuis gaat een nieuw ziekenhuis bouwen in en aan de rand van de Alkmaar Hout. Om te kunnen bekijken of het grondwaterpeil goed blijft, zijn er op op veel plaatsen extra peilbuizen aangebracht. Op het kaart hieronder staan ze aangegeven.

Met behulp van de peilbuizen wordt de waterstand in De Hout over een langere periode zorgvuldig geanalyseerd en gemonitord. Op grond van de gegevens kunnen gedurende de bouwperiode en de voorbereidingsfase zo nodig maatregelen om nadelige invloed op de grondwaterstand te beheersen genomen worden. Noordwest Ziekenhuisgroep voert op het ziekenhuisterrein zelf ook watermonitoring uit.

Op deze site zijn de gegevens af te lezen.

https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/15/alkmaar

Back To Top