skip to Main Content

Stichting ANIMO zoekt een Secretaris

Animo is de afkorting voor Alkmaarse Natuur en Milieu organisaties.

ANIMO zet zich in voor het behoud van natuur en milieu in Alkmaar en omgeving. Voor ANIMO is natuur niet alleen het groen, de flora maar ook de dieren, de fauna en de unieke relaties die onderling bestaan. ANIMO is er een groot voorstander van om het milieu te ontlasten of te verbeteren, nu  duurzaam beleid genoemd. Wij zoeken constant naar eenvoudige oplossingen om effect te verkrijgen.

Wil  je je inzetten voor natuur en milieu in je eigen stad en spreken de taken en verantwoordelijkheden je aan dan horen wij graag van je.


Functie omschrijving Secretaris

Taken en verantwoordelijkheden van de Secretaris

 

  • Coördineert de werkzaamheden van het secretariaat; beheert de inkomende en uitgaande correspondentie het ANIMO-archief;
  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor het Platform overleg;
  • Verstuurt tijdig de uitnodigingen voor vergaderingen;
  • Zorgt voor verslagen en/of besluitenlijsten van bestuursvergaderingen; .
  • Stelt het jaarverslag op aan de hand van de inbreng door de bestuursleden; administreert de leden van het bestuur, de leden van het platform en de vrienden van Animo
  • Houdt de bijlagen toegevoegd aan het huishoudelijk reglement actueel conform een bestuursbesluit;
  • Neemt bij afwezigheid van de voorzitter zijn / haar functie waar.

Een aantal taken van de secretaris worden in de praktijk meestal uitgevoerd door de Coördinator, of kunnen gedelegeerd worden aan een of meer van de bestuursleden.

Heb je een groen hart en spreekt deze functie je aan, stuur ons je motivatie, kennis en ervaring of bel ons.

Heb je vragen of wil je meer informatie neem gerust contact met ons op.

Mail : animo@animo-alkmaar.nl ,   ter attentie van het bestuur
Tel   : 06 29 536 589

Back To Top
X