Ga naar hoofdinhoud

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.
ANIMO heeft voor de verspreiding van informatie over onze activiteiten uw e-mailadres gekregen en opgeslagen. De e-mailadressen zijn alleen toegankelijk voor ANIMO.
ANIMO verklaart nadrukkelijk dat deze e-mailadressen uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie per e-mail en niet verstrekt zullen worden aan derden.
Uw persoonsgegevens laten verwijderen kan door dit kenbaar te maken bij animo@animo-alkmaar.nl

Back To Top