skip to Main Content

16 maart, Nationale Boomfeestdag Alkmaar: kinderen planten bomen voor de toekomst

Foto: Sven Oyntzen
Foto: Sven Oyntzen & Spijker Shoot Productions

Op de Nationale Boomfeestdag, woensdag 16 maart worden in heel Nederland door kinderen van de basisschool bomen geplant. Doel is kinderen inzicht, kennis en begrip over de waarde van bomen bij te brengen. In Alkmaar organiseert Stichting Animo dit jaar de boomfeestdag met de kinderen van de RK Matthiasschool in Overdie.

De kinderen verrichtten het startschot door samen met adjunct-directrice Conny Hertsenberg, wethouder Robert te Beest en voorzitter Arie van Diepen van Stichting Animo de eerste schep te doen. Daarna plantten de kinderen zelf samen maar liefst vier bomen op het plein voor hun school. Voorafgaand kregen de kinderen een speciale boomles. Stichting Animo roept scholen op om hun schoolplein te vergroenen, bomen zijn juist belangrijk voor de toekomstige generatie.

Naast dat bomen en groen onmisbaar zijn om klimaatverandering tegen te gaan zijn ze ook heel goed voor de gezondheid, beweging en concentratie van de kinderen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er op groene schoolpleinen minder gepest wordt en gedrag van kinderen socialer is.
Bomen zorgen voor opvang van CO2, het filteren van fijnstof en het verkoelen van de omgeving bij een hittegolf. Bomen zorgen ook voor het vasthouden van water bij droogte en een beteren opname van regen bij stortbuien. Kortom bomen zijn van groot belang voor de generatie van de toekomst !

Foto: Sven Oyntzen & Spijker Shoot Productions

De gemeente heeft subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen.
https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidie-groen-en-dieren

Onderzoek effect groene schoolpleinen:
Whitepaper: De waarde van een natuurrijke gezonde  buitenruimte rond scholen
https://doemee.ivn.nl/whitepaper-groene-schoolpleinen

Onderzoeken naar effect bomen en groen op schoolpleinen,
https://www.boomfeestdag.nl/activiteiten/boomfeestdag

Back To Top
X