skip to Main Content

Help milieu en natuur in Alkmaar, sluit je aan bij Animo!

Heb je interesse in Natuur- en Milieu en wil je meedenken om beleid in gemeente Alkmaar te beïnvloeden, of ben je liever actief bezig is?
Vind je het leuk om van alles bij te houden en te organiseren?
We zoeken daarnaast ook een secretaris, de functie omschrijving vind je hier.
Of heb je ideeen en zoek je hulp ?
Meld je dan aan bij ons. 

(lid zijn van een Natuur- of Milieuorganisatie is niet per se nodig).

Natuur- en milieu worden met de dag belangrijker. Het wordt steeds drukker, woningen en verkeer eisen steeds meer ruimte ten koste van de nog weinige natuur. Het energiegebruik neemt toe en daarmee de toename van de uitstoot van broeikasgassen. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn vaak gehoorde kreten, maar in de praktijk komt er nog veel te weinig van terecht.

Stichting ANIMO, (Alkmaarse Natuur- en Milieugroepen Overleg) is een voortzetting van de in 1992 opgerichte OMA (Overleg Milieu-en natuurgroepen en gemeente Alkmaar), en bestaat sinds januari 1997. De Stichting is een platform waarbij veel Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisaties zijn aangesloten. ANIMO is opgericht om de belangen van alle organisaties die zich bezighouden met natuur en milieu op elkaar af te stemmen. ANIMO is een platform en overlegt regelmatig met de gemeente Alkmaar.

De leden van Animo, de organisaties dus, geven vanuit hun brede expertise gevraagd en ongevraagd advies of beantwoorden vragen over het gemeentelijk groen- en milieubeleid. Bij voorkeur in het voortraject waarin het beleid gevormd wordt. De doelstelling is om in gezamenlijkheid met alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk resultaat en natuurbeleid te komen. Maar als het niet anders kan voeren we soms ook procedures.

ANIMO denkt mee en denkt vooruit met de gemeentelijke instanties die zich bezighouden met het natuur- en milieubeleid.

Stichting ANIMO produceerde in de afgelopen jaren uitgaves om trots op te zijn, zoals “Kleur voor je deur” over geveltuinen en een nu actueel stuk over de mogelijkheden voor de Alkmaarder Hout. Ook brochures met wandelingen in Alkmaar met oog voor de natuur, een dvd over 400 jaar Alkmaarder Hout en een voorstel voor de minst schadelijke mogelijkheden voor het verkeer.

Naast het geven van adviezen voert ANIMO ook regelmatig projecten uit die de natuur en het milieu onder de aandacht brengen. ANIMO publiceert tevens informatie die als richtlijn kan dienen voor uitvoerenden van natuurprojecten binnen de gemeente.

Voorbeelden van projecten zijn:

– Nacht van de Nacht in het donkerste gedeelte van Alkmaar

– Geveltuintjes in  ”stenige” straatjes en de geveltuintjeswedstrijd

– Excursies, prijsvragen en andere activiteiten georganiseerd.

Meer informatie is te vind je hier op onze website.

Neem gerust contact met ons op  :
– E-mail    : animo@animo-alkmaar.nl
– Telefoon : 06 – 29 536 589
Het contactformulier 

Back To Top