skip to Main Content

Vastgoed erkent meerwaarde “Natuurinclusief bouwen”

Vastgoedsector erkent meerwaarde natuurinclusief project

Stichting Animo organiseerde in april een symposium “Natuurinclusief bouwen en Hoogbouw” omdat  er veel en grote plannen zijn voor nieuwbouw in Alkmaar.

De meerwaarde van een natuurinclusieve benadering wordt in de vastgoed branche steeds meer erkend.

Het belang daarvan is duidelijk: “naarmate de steden groter worden, valt steeds meer natuur binnen de bebouwde kom.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook in de directe leefomgeving van mensen nog zoveel mogelijk natuur aanwezig is, en niet alleen in natuurgebieden op grote afstand. Dat komt de flora en fauna en de leefbaarheid ten goede.
En dat draagt weer bij aan de belevingswaarde van de stad.

De Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant willen de meest inspirerende natuurinclusieve projecten van Nederland extra in het zonnetje zetten door een award uit te reiken.

Heeft u zelf of kent u een bouwproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Meld dit aan voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019. Dat is nog mogelijk tot en met vrijdag 27 september 2019. Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/award-natuurinclusief-bouwen

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving vormen. In de provincie Noord-Brabant is dat besef al doorgedrongen en zijn met name de vijf grote steden volop bezig met natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

Jaap van der Linden, beleidsmedewerker Natuur, heeft daar wel een verklaring voor: “Het thema staat al jaren op onze beleidsagenda. Niet voor niets is de provinciale subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden ook opengesteld voor stadsnatuurprojecten. Daarnaast proberen we het via de lijn van de regelgeving te stimuleren.

Bron: www.naturetoday.com en  www.vogelbescherming.nl

Back To Top
X