skip to Main Content

Bijeenkomst Natuurinclusief bouwen en hoogbouw

Bijeenkomst           Natuurinclusief bouwen en hoogbouw
Programma zie onder

Op woensdag 17 april vindt een symposium plaats over natuurinclusief bouwen en hoogbouw. Regio Alkmaar staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave van duizenden woningen. Gelijktijdig is er in de afgelopen jaren een achteruitgang van dier, insect- en plant soorten gesignaleerd. Een belangrijke reden om hier nu actief rekening mee te houden.

Tijdens de bijeenkomst geven de sprekers van o.a. de Vogelbescherming en Zoogdierenvereniging, een architect en ecoloog informatie en advies. Tijdens een plenaire discussie wordt ervaring gedeeld en kunnen vragen gesteld worden.

Het Deltaplan Biodiversiteit wat in december is gelanceerd roept iedereen, van organisaties tot burgers, op om zich in te zetten om natuurverlies om te buigen naar herstel.
Alle planmakers, besluitvormers en ontwerpers van nieuwbouw en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats op:
woensdag 17 april : 09:30 tot 12:00 in Wijkcentrum Overdie, Alkmaar

Reservering en deelname
Reservering per mail
: animo@animo-alkmaar.nl
Deelname kosten        : geen

Programma                   : zie hieronder de inhoud

Stichting Animo, platvorm van natuur en milieu organisaties Alkmaar, organiseert het symposium.

Deltaplan Biodiversiteit : https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Programma

Presentaties                09:30 – 10:30 uur

Vogelbescherming & Zoogdierenvereniging
Sprekers: Jip Louwe Kooijmans & Herman Limpens
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging tonen op praktische wijze aan dat het helemaal niet duur of ingewikkeld is om op projectniveau voorzieningen te treffen voor het behoud van vogels en vleermuizen in de stad.  Beide organisaties stimuleren het natuurinclusief bouwen, waarbij in (hoge) gebouwen en het omliggende groen mogelijkheden voor vogels en vleermuizen worden opgenomen.

Architect
Spreker: Jurgen van der Ploeg, FARO architectuur, stedenbouw
Hoe ziet de architect natuur geïntegreerd bij hoogbouw en de verstedelijkte omgeving.

Ecoloog
Spreker: Richard Witte, Bureau Endemica
Bureau Endemica laat zien hoe je met hoogbouw kan bijdragen aan de verrijking van de biodiversiteit in Noord-Holland. Inzicht wordt gegeven in de betekenis van natuur voor hoogbouw en vice versa de betekenis van hoogbouw voor de natuur.

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Groen en Duurzaamheid, gemeente Alkmaar
Spreker: Wethouder Christian Braak
Wat is de visie van de gemeente om natuur te integreren bij nieuwbouw in huidige en toekomstige plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen en meer specifiek bij hoogbouw.

Pauze                                            10:30 – 11:00 uur       

Plenaire discussie      11:00 – 12:00 uur

Een plenaire discussie onder leiding van discussieleider Frank van Schaik met uitwisseling, discussie en vraag en antwoord van zowel de zaal als de sprekers.

Back To Top
X