skip to Main Content

Scholen en wijkbewoners meld je aan voor een Tiny Forest !

Gezocht:  Scholen en bewoners die een mini-bos willen

Alkmaar, 2 juli 2019 – De gemeente Alkmaar legt de komende twee jaar drie Tiny Forests aan, minibossen ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het vergroot de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk. Meld je aan als initiatiefnemer van een Tiny Forest en draag suggesties aan geschikte locaties in jouw buurt. Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het minibos samen met andere buurtbewoners, de gemeente, een school en natuurorganisatie IVN. Meld jouw team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een Tiny Forest in jouw buurt?

Word initiatiefnemer!

Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt?
Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en helpt IVN je waar nodig.
Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen.

Schrijf, teken of knutsel een plan en meld je team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Aanmeld datum
Meld  je aan tot uiterlijk 26 september !

Hierna selecteren IVN en gemeente de drie iniatiefnemers die een eigen minibos in de buurt krijgen.

 

Doel: 100 Tiny Forests in vier jaar

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN natuureducatie wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Over IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Back To Top
X