skip to Main Content

Gezocht locaties voor reddend amfibieën-trapje

“Gezocht locaties met paddenputten”

Een trottoirband blijkt als geleidingswand te fungeren voor amfibieën, waardoor deze in putten (ook wel straatkolken genoemd) terecht kunnen komen, er hierna niet meer zelf uit kunnen komen en uiteindelijk helaas zullen sterven. De putten (kolken) kunnen dus een valkuil zijn voor amfibieën zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, div kikkersoorten, en kleine zoogdieren.

Het afgelopen jaar heeft Stadswerk072 in samenwerking met W&W-Ingenieurs een reddingstrapje ontwikkeld , het zgn. amfibie-uittredetrapje.
Op twee locaties in Alkmaar is getest of ze werken en de resultaten waren positief ! Met name in vierkante betonen trottoirkolken. Daarom wil men deze uittredetrapjes in meer putten gaan plaatsen in Alkmaar. Zo kunnen veel amfibieën gered worden!

Stadswerk072 is daarom op zoek naar locaties in Alkmaar waar veel amfibieën voorkomen en die op deze locaties door paddentrek-of migratie in de putten (kolken) kunnen komen.

Voorwaarde is dat de kolken in een trottoirbandzijn geplaatst zijn en dat er veel amfibieeën in terecht kunnen komen.

Als u in Alkmaar locaties weet , die misschien aan deze criteria voldoen, dan kan dat  doorgegeven worden aan:
Patrick Hand, Beheermedewerker/Toezichthouder Groen & Ecologie.phand@stadswerk072.nl(072) 548 9278

Omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden,
staan op onderstaande  link  foto’s van het soort put/kolk en de zichtbaar werkende redding het uittredetrapje :

Paddenputten

Back To Top
X