skip to Main Content

Ontwikkelingen m.b.t. het tegengaan van weidevogelsterfte

Beste, leden, vrienden, sympathisanten en belangstellenden

 

Na de aanbieding van de petitie tegen de weidevogelsterfte in de OH hebben wij niet stilgezeten.

Er is van alles gebeurd en het belangrijkste is de motie van de gemeenteraad om een proef te doen met een hoger waterpeil.

Helaas blijkt het college niet bereid om deze proef uit te voeren.

Dit kregen leden van ANIMO, de stichting OH en hun adviseurs tijdens een overleg met de wethouder en ambtenaren van stadswerk072 te horen.

Uiteraard zijn we het daar niet mee eens.

 

Het is ook voor ons nogal wat om tegen een collegebesluit in te gaan. Om te proberen het plan voor de weidevogels te redden is er een kerngroep en een adviesgroep opgericht.

In de kerngroep zitten Rob Struyk VWG Alkmaar e.o., Rutger Polder namens ANIMO, en Piet van Waveren en Hans Schouten van de stichting Oudorperhout

Rob Struyk is het contact met onze adviseurs Peter Stoop van de KNNV, Hans Mannes van de weidevogelbescherming en Jan van der Geld en Ton Pieters als onafhankelijke weidevogel experts.

Het eerste wat we nu doen is een brief sturen naar het College en de gemeenteraad met daarin:

  • een rapport waaruit blijkt dat  de maatregelen die de gemeente wil nemen niet productief zijn voor weidevogels.
    en
  • een rapport waarin de effecten van een beperkt gebied met verhoogde waterstand op de waterberging worden geanalyseerd.

M.a.w. wij adviseren het college en de gemeenteraad.

De brief en de rapportages zijn te vinden  op de website van de stichting OH en de website van ANIMO. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Rutger Polder

Secretaris ANIMO (stichting Alkmaarse Natuur en MilieuOrganisaties)

Per adres

Wilhelminalaan 15

1815 JD Alkmaar

06-23181433

06-48433264 (coordinator)

animo@stichting-animo.nl

1815jk232@hetnet.nl

www.stichtinganimo.nl

k.v.k. 41241845IBAN: NL ING 7659863

Back To Top
X