skip to Main Content

Nacht van de Nacht

Nacht van de Nacht in hartje Alkmaar

Zaterdag 27 oktober is de jaarlijks terugkerende Nacht van de Nacht om aandacht te vragen voor het belang van duisternis. In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd en doven honderden deelnemende bedrijven en gemeenten het licht in gebouwen en gaat reclameverlichting uit. Ook in Alkmaar wordt hier bij stilgestaan en wordt er een wandeling georganiseerd om het donker te beleven.

We staan er vaak niet bij stil en verlichting lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het op sommige plekken nodig of juist storend. Als je op straat loopt, is het opvallend dat juist niet de woningen, de plekken waar mensen zijn, het meeste licht produceren maar de plekken waar juist geen mensen zijn. Denk aan etalages, lichtreclames, gesloten bedrijfspanden en parkeergarages.

Licht lijkt een noodzakelijk bij-effect van de verstedelijking en de 24-uurs-economie.
Inmiddels is het in Nederland en andere geïndustialiseerde landen bijna onmogelijk om nog plekken te vinden waar de hemel echt donker is

Planten en dieren zijn afhankelijk van het dag en nacht ritme voor een gezond leef gedrag. Voor rusten, voedsel zoeken, schuilen en de weg vinden zijn het licht van de dag en de het donker van de nacht nodig.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kunstlicht gedurende de nacht veel invloed heeft op nachtdieren, zoveel dat het soms zelfs levensbedreigend is voor veel soorten. Op dit moment loopt de studie “Licht op Natuur” van het NIOO, Nederlands Instutuut voor Ecologie en de WUR, Wageningen Unversiteit naar de effecten van licht in de nacht.

Ook voor mensen is de nacht en haar duisternis belangrijk. Het hormoon dat ervoor zorgt dat wij een gezond slaap en waakritme hebben, wordt geproduceerd bij het invallen van schemering en donker.

In deze tijd met een groeiend bewustzijn van het gebruik van schone energie is het besef op welke momenten wij energie gebruiken net zo interessant.
Andre Kuipers zag als geen ander vanuit de ruimte hoe veel licht er is op aarde en is ambassadeur van Nacht van de Nacht.

Stichting Animo (natuur en milieu organisaties Alkmaar), organiseert een avondwandeling om het donker te beleven in hartje Alkmaar. Na afloop is er een consumptie en wordt er van gedachten gewisseld over nut en noodzaak van licht en donker voor mens en dier.
Iedereen, Alkmaarders, organisaties en politici zijn van harte welkom op zaterdag 27 oktober.

Reserveren voor deelname
Stuur een mail met uw naam en aantal personen (volwassen of kinderen)
E-mail
                    : animo@animo-alkmaar.nl
Deelname
             : € 2,50 
Start wandeling  : 19:15 tegenover Ritsevoort 66 (Molen van Piet)
Nabespreking      :  20:30 uur inclusief consumptie
Informatie            : 06 – 22 15 26 33 / 06 29 536 589

Back To Top
X