Het kappen van Bomen,

Animo vindt dat er de laatste tijd veel aanvragen zijn voor het kappen van bomen. Wij merken dat er bij deze aanvragen geen verdere onderzoeken hebben plaats gevonden. Animo is dan ook van mening dat zij op de aanvragen welke gebeuren in de officiële mededelingen moet reageren.

Zienswijze Populieren Stompetoren.vs1.